• KURUMSAL
  • Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 


MADDE 1: TANIMLAR
Bu sözleşmede;


1.1 SATICI: Aşağıda kimliği belirtilen Chandra Design
Unvanı : Kırılmaz Dans Org. Bilişim Hiz. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. / Chandra Design
Adres : Zuhuratbaba Mah. Zuhuratbaba Cad. Günaydın Apt. 34147 No:39/10 Kat 5 Bakırköy, İstanbul, Türkiye
Telefon : 0212 706 02 24
Faks :0212 570 99 22
E-posta : info@chandra-design.com


1.2 ALICI  : Aşağıda kimliği belirtilen …… , 
Adı Soyadı/Unvanı : 
T.C. Kimlik No/Vergi No :
Adres :    / / Türkiye
Telefon :
E-posta :


1.3 ÜRÜN :  dayanılarak www.chandra-design.com sitesinde satışa sunulan standart ürünler, standart ürünler üzerinde yapılan değişikliklerle farklı bir niteliğe kavuşan ürünle ile ALICI'nın parmak ölçüsüne göre üretilen yüzükler, ALICI'nın talebi doğrultusunda altın, değerli metal veya değerli taş kısımlarına yazı yazılan ürünleri, kişiye özel tasarım yapılan tüm ürünleri ifade eder.

 

MADDE 2: KONU 
Bu   sözleşmenin konusu, yukarıda tanımlanan ALICI`nın SATICI`ya ait  www.chandra-design.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri taşıyan ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili  tüm ön bilgiler ve cayma  hakkı konusunda bilgi  sahibi  olduğunu,  bu ön  bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, bu sözleşme hükümlerince  kabul ve beyan eder. www.chandra-design.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura  bu sözleşmenin  ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

MADDE 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ 
Ürün,  ALICI`nın  teslimini talep etmiş olduğu adreste kargo şirketi aracılığıyla, alıcıya teslim edilecektir. Alıcı, taşıyıcı şirket olan kargo firmasından kargoyu teslim alırken kargoda şüpheli bir durum (YAPIŞKAN BÖLÜMDE ZEDELENME, POŞETTE EZİKLİK, AÇIKLIK, YIRTILMA GİBİ) olup olmadığını ve kendisine satıcı tarafından bildirilmesi zorunlu olan kargo mühür numarasını teslim alma esnasında kontrol etmek zorundadır. Mühür numarası tutmuyorsa veya önceki paragrafta belirtilen şüpheli durumlar varsa ALICI kargoyu kesinlikle teslim almayacak olup kargoyu nakliye firmasına iade edeceğini taahhüt eder.

 

MADDE 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI 
Teslimat   masrafları SATICI`ya  aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul  edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da  oluşan  giderler ALICIya aittir. Teslimat, stokun  müsait olması ve ürün  bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren ilgili ürünün teslimat bilgisine göre teslim  eder ve bu süre  içinde yazılı bildirimle ek 7 (yedi) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü  durumlar  nedeni  ile sözleşme  konusu ürünü süresi içinde teslim edemez  ise,  durumu  ALICI`ya  bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış  yada  sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında  iptal edilir ise,  SATICI ürünün  teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir.

 

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI,  sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı  yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı  ürünü  kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan  ürünün hasarsız ve sağlam  olduğu  kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması  borcu, ALICI ya aittir. Cayma  hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade  edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse SATICI tarafından ürün bedeli iade edilmeyecektir.Cayma hakkı nedeni  ile  iade  edilen  ürün teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan  bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür.  Bu takdirde  teslimat  giderleri ALICI'ya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI`nın gösterdiği adrese ve bu  adreste teslim sırasında  bulunan  kişiye yapılan teslimatın, ALICI'ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

 

MADDE 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve  garanti  sertifikası  ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI dan başka  bir  kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun  teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, ALICI' nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir.Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10  (on)  gün  içinde ürün  bedelini,  varsa  kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI' ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin  iptal  edilmesini,  sözleşme  konusu ürünün  varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on)  gün içinde iade edilir. Teslim sırasındaki niteliklerini ALICI ya teslimden sonra kaybeden ürünler geri alınmaz. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir,bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

 

MADDE 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Ürünün cinsi ve türü, Miktarı, Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.chandra-design.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

 

MADDE 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI
Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur. 

 

MADDE 9: ÖDEME PLANI
Vadeli  satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

MADDE 10: CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme   konusu   ürünün  kendisine  veya   gösterdiği    adresteki   kişi veya kuruluşa tesliminden itibaren 30 (otuz) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks,e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün, 11. md.hükümleri çerçevesinde ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.chandra-design.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen  ürüne  ilişkin  fatura  aslının  iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını  takip eden 10 (on) gün içinde  ürün  bedeli ALICI’ya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük  süre  içinde ürün  iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, SATICI tarafından bedel iadesi işlemi yapılmaz. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

 

MADDE 11: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI isteğine dayanılarak  www.chandra-design.com 'da satışa sunulan standart ürünlerin üzerinde yapılan değişikliklerle farklı bir niteliğe kavuşan ürünler, ALICInın parmak ölçüsüne  göre   üretilen  yüzükler,  ALICI'nın  talebi  doğrultusunda  altın, değerli metal veya değerli taş kısımlarına yazı yazılan  ürünler, özel tasarımlar vb. gibi ALICI'nın özel istekleri doğrultusunda üretilerek kişiye özel hale getirilen ürünlerde ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 

MADDE 12: YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 

MADDE 13: YÜRÜRLÜK
Site  üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI  bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

Scroll